top of page

Június

NYÁRELŐ HAVA - SZENT ISTVÁN HAVA - RÁK HAVA


Június 4.

A nemzeti összetartozás napja


Az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap Magyarországon, melyet 2010. május 31-én iktatott törvénybe az Országgyűlés és nyilvánította a nemzeti összetartozás napjává.


A trianoni szerződést 1920. november 15-én ratifikálta, és 1921. július 26-án törvényben hirdette ki az akkori magyar nemzetgyűlés. A szerződés kimondta az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlását, ennek következményeként Magyarország (Horvátország nélküli) területének (283 ezer négyzetkilométerről 93 ezerre) és lakosságszámának (18,2 millióról 7,6 millióra) csökkentését.

A Trianoni békeszerződés aláírása La galérie des Cotelles, versailles-i Nagy-Trianon kastély

Június első vasárnapja

Pedagógusnap


Minden év első vasárnapján köszön- tik a diákok a köznevelésben és a felsőoktatásban dolgozókat. Magyarországon 1952-ben ünnepelték először a pedagógusnapot, melynek alkalmából kiváló tanítói és tanári okleveleket, később egyes kitüntetéseket adtak át az ország legjobb pedagógusainak. Új-Zéland az UNESCO-hoz csatlakozva október 5-én ünnepli a World Teacher’s Day-t.Június 8.

Az óceánok világnapja


1992-ben, az ENSZ Rio de Janeiróban tartott globális környezetvédelmi csúcstalálkozóján jelölte ki június 8-át az óceánok világnapjának. A vi- lágnap célja, hogy ráirányítsa az em- berek figyelmét a tengerek nélkülözhetetlenségére, sérülékenységére, változására, értékeire, kapcsolódására az emberek életéhez. Védelme mindannyiunk érdeke.Június 3. vasárnapja

Apák napja


Az édesapák, nagypapák, dédapák, nevelő- és fogadott apák megünneplésének hagyománya az Egyesült Államokból indult a 21. század elején. Ma már a világ szá- mos országában e napon köszöntik a gyermekek édesapjukat. Új-Zélandon szeptember 6-a Apák napja.Június 21.

A zene ünnepe


A zene ünnepe Franciaországból ered: 1982-ben Maurice Fleuret zenetudós javaslatára a világ számos országa zenével köszönti a csillagászati nyár első napját. Az ünnep általában egy egész napos, ingyenes, politikamentes rendezvény, amelyet különböző zenei stílusokban, szokatlan helyeken és formációkban előadott produkciókkal ünnepelnek a zene professzionális művelői és laikus kedvelői közösen. A Zene Európai Ünnepé- nek chartáját 1997-ben 12 európai ország 16 városa írta alá Budapesten.Június 21.

Nyári/téli napéjegyenlőség, a csillagászati nyár/tél kezdete


Június 21-e Föld északi féltekéjén élők számára a csillagászati nyár kezdetét jelenti, a nyári napfordulót, amikor a leghosszabb a Nap égen megtett útja. A déli féltekén élők számára ugyanez a nap a csillagászati tél kezdetét jelenti, a téli nap- forduló napját, amikor is a Nap a leg- alacsonyabban jár az égen, útja ek- kor a legrövidebb. Magyarországról szemlélve ez a nap az év leghosszabb, míg Új-Zélandon épp az év legrövidebb napja.Június 22.

Weöres Sándor születésnapja


Baumgarten-díjas (1936) és Kossuth-díjas (1970) költő, író, műfordító, iroda- lomtudós, a modern magyar irodalom egyik legnagyobb alkotója, a Nyugat egyik vezéregyénisége. Első, igazi kötete Medúza címmel jelent meg, a leg- nagyobb sikert a Psyché című verses regénye aratta. Az 1948 után számos támadás érte világszemlélete miatt, ezt követően csak műfordításai és gyer- mekversei jelenhettek ekkor fordult a gyermekirodalom felé. Színes, dallamos versein nemzedékek nőttek fel (Bóbita, 1955; Ha a világ rigó lenne, 1974). Színjátékokat: oratóriumot, játékot, tragikomédiát, bábjátékot is írt. 1989. január 22-én halt meg Budapesten.

Weöres Sándor

Június 24.

Szent Iván éjszakája


Szent Iván éjszakája a történészek szerint egyszerre pogány és keresztény ünnep; az újabb korokban azonban Keresztelő Szent János és az ősi fényszimbolika közös ünnepeként terjedt

el és vált ismertté. Szent Iván éjszakáját a nyári napfordulótól 3 nap választja el, mivel az június 21-re esik az északi féltekén (korábban,

a naptárreformok előtt június 24-re esett).

Szent Iván-éji tűz Spanyolország

A napfordulóhoz világszerte világi és egyházi ünnepek kapcsolódnak a fény és a sötétség váltakozását szimbolizálva. A sötétség az elmúlást, a fény pedig a megújulást jelentette, ezért ezen a napon az emberek a mai napig sok helyen nagy tüzeket raknak, hogy elűzzék a sötétséget és beengedjék a fényt.

bottom of page