top of page

Interjú dr. Hetesy Zsolttal, Magyarország új wellingtoni nagykövetével / 2021


2016-ban, az 1956-os események 60. évfordulójának évében Magyarország, az Európai Unió tagállamai közül nyolcadikként nyitotta meg nagykövetségét Új-Zéland fővárosában, Wellingtonban. Öt évvel később, a forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján új nagykövetet köszönthet az új-zélandi magyar közösség dr. Hetesy Zsolt személyében, aki dr. Szabó László Zsoltot váltja a tisztségben.

Aucklandi Hírmondó: Egy bő hónapja érkezett meg Wellingtonba, éppen a járvány és az ismét emelkedő esetszámok miatti lezárások kellős közepén. Volt-e bármilyen hatással a kialakult helyzet az Ön kezdeti terveire, gondolataira, elképzeléseire diplomataként és magánemberként?


dr. Hetesy Zsolt, nagykövet: A vírussal a világ már jó ideje együtt él, ennek hatásait már megtapasztaltuk az utóbbi másfél évben Washingtonban is. Új-Zéland a sikeres erőfeszítéseknek köszönhetően kedvezőbb helyzetben van, mint sok másik ország. A kéthetes aucklandi karantén után Wellingtonban kellemes meglepetésként ért, hogy a kettes riasztási fokozatnak köszönhetően a diplomáciai közösség, új-zélandi partnereink és az emberek amennyire csak lehet, a megszokott életüket élik. Nagykövetségünk bekapcsolódott az országos erőfeszítésekbe, így a QR-kódos nyilvántartási rendszerbe, ezzel együtt normál ügymenetben dolgozunk. Végre ismét működik a személyes konzuli ügyfélfogadásunk is. (Sok kitartást kívánok Aucklandnek, és kívánom, hogy minél hamarabb élvezhessék a könnyítéseket.)

Terveim változatlanok, készülünk arra az időszakra, amikor Új-Zéland megnyitja kapuit a külföldi delegációk, az üzletemberek és a turisták előtt. Addig is járom az országot, és kihasználom az alternatív, virtuális kapcsolattartás összes előnyét.


A.H.: Kérjük, meséljen az Aucklandi Hírmondó olvasóinak arról, hogy mit is jelent az Ön számára a diplomata lét? Melyek azok a területek, amelyekre az elkövetkezendő években a hangsúlyt helyezné Magyarország és Új-Zéland kétoldalú kapcsolatait illetően? Milyen célok mentén tervezi az együttműködés erősítését, tovább gondolását a két ország között?


dr. H.Zs.: A wellingtoni nagykövetséget létrehozó elődöm, dr. Szabó László Zsolt nagykövet sikeres éveket tudhat maga mögött a diplomáciai kapcsolatok, a magyar közösséggel való kapcsolattartás, a magyar kultúra láthatóvá tétele és a külkereskedelmi kapcsolatok terén is. Ezek továbbvitelét az utolsó másfél évben nagymértékben hátráltatta a pandémiás helyzet. Célom ezért az eredményeket megőrizve továbblépni mindhárom területen. A diplomáciai kapcsolatok terén a jelenlegi V4-es elnökségünk, a klímavédelmi tevékenységünk (pl. a decemberi Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expo és Világtalálkozó), a 2024-ben ötvenéves magyar-új-zélandi diplomáciai kapcsolatok, vagy az ugyanebben az évben bekövetkező magyar EU elnökség mind olyan fontos lépcsőfokok lesznek, amelyek segítségével növelhetjük Magyarország láthatóságát és relevanciáját. Megnézzük, mit tudunk tenni egyes régóta tárgyalt, a magyar közösségeket is érintő egyezmények ügyében. Várom, hogy a nyitást követően nemcsak a hagyományos kormányzati, de a parlamenti és egyéb gazdasági, szakmai delegációk is megindulnak, így további tartalommal tudjuk megtölteni a két külügyminisztérium között, 2017-ben aláírt egyetértési megállapodást. Gazdasági téren támogatjuk az EU-Új-Zélandi Szabadkereskedelmi Megállapodás mihamarabbi megkötését, amely újabb lendületet adhat a külkereskedelmi kapcsolatoknak. Keressük a lehetőségeket a tőkebefektetések növelése, a kutatás-fejlesztés és a turizmus terén is, ahol bőven van még fejlődési potenciál. Ebben számítok az Új-Zélandon már sikeres magyarokra is. Egyébként csak azt kérem leendő új-zélandi gazdasági partnereinktől, hogy nézzék meg Magyarország mit tud ajánlani. Ha ugyanis beléphetünk a nemzetközi versenybe, általában nyerünk. Diplomataként legfontosabb feladatom a fenti területek közötti szinergiák erősítése, hazánk láthatóvá tétele a magyar közösségek segítségével is. Kevesen tudják például, hogy milyen sikereket értünk el a családpolitikában, a klímavédelemben vagy éppen a járvány gazdasági következményeinek kezelésében. Azt sem ismerték még fel az új-zélandi cégek, hogy milyen kedvező feltételekkel jelenhetnek meg Magyarországon, és ezáltal az európai piac kellős közepén. Csodálatos kultúrával, művészeti és tudományos eredményekkel rendelkezünk, Karikó Katalin vagy a Gömböc feltalálói pedig csak a legutóbbi képviselői a magyar elme képességeinek. De nekünk is el kell vinnünk Új-Zéland hírét Magyarországra. Nyitott szemmel járunk, keressük a lehetőségeket, a kapcsolatokat minden területen.


A.H.: Milyen első impulzusok érték az új állomáshelyét illetően szakmai, gazdasági, kulturális, és egyéb értelemben az eltelt egy hónap alatt? Sikerült-e felvenni a kapcsolatot a helyi magyar és más etnikai közösségek vezetőivel, tagjaival? Milyen módon tervezi a magyar diaszpórával történő közös együttműködést; milyennek látja annak érdekérvényesítő képességét szervezeti szinten?


dr. H.Zs.: Egy rendkívül befogadó, pragmatikus, a partneri együttműködésben érdekelt közösségbe kerültem, legyen szó az új-zélandi kormányzati partnerekről, a gazdasági szféráról vagy éppen a magyar közösségekről. Új-Zéland híres nemzetközi jelenlétéről, professzionalizmusáról. New York-i éveim alatt számos kollégával kerültem kapcsolatba, tudom, hogy sok jóra számíthatok. Wellington mellett Új-Zéland teljes területén jelen kell lennünk, ezért is örültem, hogy pár napja Christchurch-ben tehettem látogatást, ahol a polgármester-helyettes mellett egyetemi kapcsolatokkal tudtam találkozni, valamint előadást tarthattam a Christchurch Business Clubban. A magyar történelem egyik legfontosabb eseményére emlékezve együtt ünnepeltük a Beverley Park kopjafáinál az ’56-os forradalom 65. évfordulóját. Október 20-án már Wellingtonban tarthattunk egy rendhagyó nagykövetségi programot, ahol lengyel nagykövet barátommal az 56-os forradalom magyar és lengyel összefüggéseit elemző tárlatot mutathattunk be. Október 23-án pedig a Magyar Millennium Parkban emlékezünk. Aucklandben most nem ünnepelhetünk közösen, de jövőre ott a helyem!

Az első hónap alatt sikerült valamilyen módon minden nagyobb magyar közösséggel felvennem a kapcsolatot. E kapcsolatok további erősítésére is számtalan lehetőségünk van az egész országban. Elég csak a magyar nemzetpolitikai erőfeszítésekre, az anyaország által biztosított egyre szerteágazóbb támogatásra utalnom. Éppen az aucklandi közösség az, amely az utóbbi időben a legkezdeményezőbb a lehetőségek kihasználásban, amihez ezúton is gratulálunk. A mi feladatunk, hogy ezekhez minél szélesebb hozzáférést biztosítsunk a nagykövetségi honlap és a közösségi oldalak, valamit maguknak a közösségeknek a segítségével. Kérem, figyeljék ezeket a megújuló felületeket! Tudni szeretnék a közösségeket foglalkoztató ügyekről, kérdésekről is, arról, hogy hol tudunk segíteni. Nincs olyan ügy, amely ne lenne fontos számunkra. A nagykövetség leghatékonyabban akkor működik, ha a közösség által kitalált, a közösséget leginkább támogató kezdeményezésekhez tud segítséget nyújtani.

Új-Zéland kiemelt figyelmet fordít az őslakosok és a nemzeti kisebbségek jólétére, ezek az ügyek számunkra is fontosak. Kívánom, hogy bárcsak ilyen helyzetben lenne minden magyar nagykövet! Ezt érdemes jobban kihasználni, részben az új-zélandi magyar közösségek együttműködésével, részben pedig a hasonló helyzetben lévő közösségekkel, például a lengyelekkel együtt. Wellingtonban komoly igény mutatkozik erre, ami az egymás rendezvényein való részvételtől az új-zélandi partnerekkel (pl. Kulturális Minisztérium) való egyeztetésekig terjed.


A.H.: Az 1956. októberi forradalom 60. évfordulójára elkészült az Új-Zéland által a forradalom leverése után befogadott 1117 magyar menekült kiérkezésének emléket állító réztábla a Wellingtonban. Mit gondol, milyen módon és milyen mértékben látható az akkor és jelenleg kivándorolt magyarok öröksége, tevékenysége, eredményessége Új-Zélandon?


dr. H.Zs.: Szeptember 17-én péntek este érkeztünk Wellingtonba. Szombaton reggel a Magyar Millennium Parkban készítettem az első fényképemet. Mérhetetlen büszkeséggel töltött el, ne felejtsük, hogy a világ hazánktól legtávolabbi országában vagyunk! A következő hétvégén az öbölben sétálva találtam magam szembe az említett réztáblával, Christchurch-ben kopjafák, Magyar Klub, Tautaperében magyar emlékpad a legelső csongrádi betelepülőknek, és biztosan még sok minden, amit fel kell még fedeznem. Ez egy olyan alap, amire mindenki büszke, és amire építkezni lehet. Láthatóak vagyunk, de ezt tovább lehet és kell erősítenünk az emlékek összegyűjtésével, megőrzésével, publikálásával. Már van is néhány ötlet a tarsolyunkban… Büszkék lehetük az új-zélandi magyarokra, akik a politikában, az igazságszolgáltatásban, a pénzügyi szektorban vagy a gazdasági életben gazdagították a befogadó országot. Beleértem ebbe az újonnan kiérkezetteket is. Ezek bemutatása, számontartása és az eredmények közös ünneplése, illetve a további építkezés részben a magyar közösségek feladata is.


A.H.: Mi az, amit határozottan szakmai és személyes szívügyének tekint az új-zélandi kiküldetés éveit illetően?


dr. H.Zs.: Mindent, amit elmondtam. Nem a diplomáciai udvariasság mondatja velem ezt, minden terület egyformán fontos, és az eredmények azonnal újabb lehetőséget keletkeztetnek más területeken.


A.H.: Végül még annyit áruljon el az olvasóknak, hogy mint diplomatának, pontosan mit jelent az otthon, a haza terminusa? Lehet-e négyévente újból otthonra találni a világban?


dr. H.Zs.: A haza számomra az origó, a kiindulópont és az állandó viszonyítási pont. Büszke magyar vagyok, hazámhoz kötődöm ezer szállal. A hazámat képviselem, most először nagykövetként, ez a legnagyobb megtiszteltetés. Az otthon már érdekesebb, összetettebb fogalom. Diplomataként „otthon érzem magam” mindenhol, ahol ott van velem a családom, ahol barátokra lelek, ahol értelmes feladatok, kihívások várnak, és ahol én és a családom is jól érezzük magunkat. Ez most Wellington, ez most Új-Zéland! De persze Pécs, ahol születtem és Budapest, ahol élünk ugyanúgy otthonunk, ha éppen nem kiküldetésben vagyunk.


A.H.: Köszönjük szépen a bemutatkozást! Remélhetőleg a soron következő klubnapon a személyes találkozásra is lehetőség adódik majd az Aucklandben és környékén élő magyarokkal! Sikeres misszióvezetést kívánunk!


Vadász Viola

270 views

Comentarios


bottom of page